EL TEATRE AMATEUR2018-06-04T16:27:21+00:00

EL TEATRE AMATEUR

El teatre amateur a les nostres comarques compleix dos objectius essencials que són:

En primer lloc oferir serveis culturals als ciutadans pel propi gaudi, partint de l’experiència cultural com una activitat social i participativa, activa, que facilita l’apropament del fet teatral a determinats públics -força nombrosos-, als quals per causes diverses i oposades (geogràfiques, pressupostàries, d’equipaments, gestió…), mai els podria arribar.

Que té com a base d’actuació la perpetuació d’una tradició cultural catalana, i també la renovació amb noves aportacions.

En segon lloc formar persones com a actors, directors, tècnics i espectadors, els quals en virtut d’aquesta pràctica excel·liran en l’àmbit teatral.

A través d’aquesta trajectòria i experiència no professional, tot i que aquest no és un objectiu essencial del teatre amateur, sinó, en tot cas, la conseqüència de l’anterior, algunes d’aquestes persones passaran al món del teatre professional.