UNA MICA D’HISTÒRIA2018-06-04T16:25:53+00:00

UNA MICA D’HISTÒRIA

El teatre amateur és una de les pràctiques culturals més esteses i vives en el nostre territori, tant pel que fa a través de la tradició: pastorets, passions, pessebres…, com pel que s’ha anat incorporant després de la revolució industrial: teatre de sala i alcova, sainet, escenes de costums, teatre còmic…

D’aquesta llavor, el 1932, es crea la Federació Catalana d’Associacions de Teatre Amateur (FCSTA). Ja en aquell moment el govern de la Generalitat valorava la implantació d’aquesta Federació així com la seva importància pel que feia a la formació de futurs actors teatrals com a la difusió del teatre popular i també implantació de nous repertoris.

Sota el franquisme aquesta vitalitat minvà tot i que als anys 50 trobem associacions com la FESTA que canalitzaran aquests inquietuds teatrals i seran planter per al futur “Teatre Independent” que neix durant els 60 i 70.

A casa nostra, el 1982 es va fundar l’Agrupació Teatral de les Comarques Gironines, avui transformada en la Federació Teatral Amateur Gironina.

Al 1985, ja restituïda la Generalitat, el Departament de Cultura va facilitar la creació del Primer Congrés de Teatre Amateur, on l’Agrupació Teatral de les Comarques Gironines hi va tenir un paper cabdal atès que ja feia més de dos anys que existia. Aquest congrés va donar lloc a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

A la dècada dels noranta la Diputació de Girona, juntament amb l’Agrupació, van endegar la “Campanya de Teatre Amateur a les Comarques Gironines”, que incloïa una campanya de caràcter general, mostres de teatre amateur, formació teatral a domicili i el concurs-mostra “Visionat”, que va anar evolucionant i va durar més de 20 anys.

Després d’un parèntesi, la Diputació de Girona reprèn el 2015 la Campanya de Teatre Amateur a les comarques gironines, en col·laboració amb la Federació Teatral Amateur Gironina i des de la Casa de Cultura.

Esperem que aquesta Campanya duri molts anys.